ช่องทางการชำระเงิน มีดังนี้

- ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน ของโรงเรียน โดยรับชำระเป็นเงินสดและบัตรเครดิต

ชำระด้วยบัตรเครดิต (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ)

- ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านทางธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือ ธนาคารกรุงไทย

โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินจากทางโรงเรียนไปชำระเงินตามธนาคารที่ระบุไว้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ ของธนาคารโดยโอนเข้าบัญชีของโรงเรียน ชื่อบัญชีโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

เลขที่บัญชี 2210870503 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 2681309839 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 3862031083 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

- นำส่งเอกสารการโอนได้ที่ห้องธุรการ

- ส่งหลักฐานการโอนเข้า Line@ โรงเรียน ID LINE : @kasintorn พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ชั้นเรียน

- แฟ๊กซ์หลักฐานการโอนมาที่ เบอร์ 02-9253685

หลังจากได้รับหลักฐานการโอนแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินและออกใบเสร็จฝากไปกับนักเรียนในภายหลัง