KSPHEAD-2

KSPHEAD KSPHEAD
New
กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียนจากฐานข้อมูลในห้องสมุด และจัดอันดับยอดนักอ่านที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อรับวุฒิบัตรยอดนักอ่านจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจในการรักการอ่านของนักเรียนในทุกระดับชั้น


การจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมพี่พบน้อง
กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
กิจกรรมวันตรุษจีน
โครงการเรียนรู้สร้างมิตรสัมพันธ์สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยุงลาย🦟 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
กิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
โครงการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเอง ขณะติดอยู่ในรถ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
กิจกรรมเสียงตามสาย แผนก English Program
New
TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2)

TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2) เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 จำนวนรับ 28 คน รอบที่ 2 จำนวนรับ 4 คนKSP Channel - การเรียนการสอนภาษาเกาหลี (한국어 수업 고등부 과정) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีซึ่งสอนโดย Mr.Byun Yoosuk ชาวเกาหลีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 ม.6/2-3 รวมถึง Grade 11/2 และ Grade 12/2 ณ ห้องเลคเชอร์ room ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์นักเรียนได้เรียนการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี การฝึกคัดตัวอักษรเกาหลี พร้อมทั้งฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

TECHNOLOGY AND FACILITIES
TECHNOLOGY AND FACILITIES

All technology and associated facilities are valued in terms of helping to provide meaningful lessons and a quality education provision. With this in mind, Kasintorn Saint Peter School provides advanced and appropriate information resources to support the teaching-learning programs of the school.

INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)
INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)

In the Intelligence in Science and Math program, students learn about Design and Technology as well as Computing Science.Electronic Books
travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

Kasintorn Community
STUDENTS LIFE
STUDENTS LIFE

The school offers a curriculum with a wide range of programs to cultivate and nurture the student's social, psychological and intellectual abilities. Our school is keen in inspiring the students to learn beyond the corners of the classroom. Allowing them to explore

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT
PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

Kasintorn Saint Peter School is greatly honored and grateful for the whole-hearted support of the parents. We sincerely appreciate the parent's effort and care.ALUMNI
ALUMNI

The prestigious alumni award honors the graduates who symbolize the love and respect towards their Alma Mater, Kasintorn Saint Peter School, and bring credit to the school through achievement, values that they have learned, and good camaraderie.

Achiever’s Corner
https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2024-12-07-67-2.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3l9Y65ka6_CVVZdQSQfV-DsvoIcl9eID2iM_oWhr6D2X8p7-is59JZDY4_aem_Q2ncb43arszONIjNaZE4nQ
Congratulations!

Congratulations to the student, Miss Pimnara Maneerattanasophon, Culture Promotion Ambassador under the Office of Culture Promotion Ambassadors - TOSAWAT (Thailand), under the auspices of the Council for the Promotion of Arts and Culture of Thailand. Congratulations to Miss Pimnara Maneerattanasophon from Kasintorn Saint Peter School, who has been selected to serve as the Culture Promotion Ambassador for Sathorn District, Bangkok. The announcement was made on Sunday, June 29, 2024, at the Teachers' Council Auditorium, Ministry of Education.

https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2024-12-07-67-1.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Lss6cDM8vZwFjnCWaQGgoxgsBJcXU_3YhyvUo7bYQLNTYT8Hy34X349Q_aem_YOyXjEC7R3Dtlk2CiMmQKA
Congratulations!

Congratulations to the student who received awards in the Taekwondo competition for the Royal Trophy presented by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Natthaphong Phangkhee (Phupha) Gr.4/4 received a total of 5 gold medals in the following categories:
1. Poomsae Team (5 members)
2. Poomsae Team (3 members)
3. Mixed Poomsae Pair
4. Individual Poomsae
5. Sparring, Category E

https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2024-12-07-67-3.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR12ed8RsSAeVkth6KvrKBO_S6M3tDasZcM-2VsouvIAKLWApCPlr2HQTjI_aem_zqGmo_vrgJmncsKns1x_9w
Congratulations!

Congratulations to Miss Natthida Namthong for her achievements in the 33rd The Mall Lifestore Swimming Cup 2024 competition. She received the following awards:
1. Silver medal in the 50-meter breaststroke.
2. Silver medal in the 25-meter breaststroke.
3. Bronze medal in the freestyle relay.
4. 6th place in the 9-year-old girls' category.

SOCIAL CONTACT
KSP Channel
Teaching Korean language (한국어 수업 고등부 과정) at Kasintorn St. Peter School