KSPHEAD-2

KSPHEAD KSPHEAD
📸กิจกรรมKid Art การแข่งขัน สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับชั้นอนุบาล 3
🍩กิจกรรม Story Tellingการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับอนุบาล 3
📸ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาธร กาญจนสาคร
📸ประชุมระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายแผนก TEP
📸ประชุมระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายแผนก TEP
📸ประชุมระดับชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นอนุบาล 1 ฝ่ายแผนก TEP
📸ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์ Gr.5/3 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1
📸โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Club 2022)

>>อ่านข่าวเพิ่มเติม<<

New
กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียนจากฐานข้อมูลในห้องสมุด และจัดอันดับยอดนักอ่านที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อรับวุฒิบัตรยอดนักอ่านจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจในการรักการอ่านของนักเรียนในทุกระดับชั้น


การจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมพี่พบน้อง
กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
กิจกรรมวันตรุษจีน
โครงการเรียนรู้สร้างมิตรสัมพันธ์สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยุงลาย🦟 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
กิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
โครงการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเอง ขณะติดอยู่ในรถ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
กิจกรรมเสียงตามสาย แผนก English Program
New
TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2)

TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2) เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 จำนวนรับ 28 คน รอบที่ 2 จำนวนรับ 4 คนKSP Channel - การเรียนการสอนภาษาเกาหลี (한국어 수업 고등부 과정) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีซึ่งสอนโดย Mr.Byun Yoosuk ชาวเกาหลีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 ม.6/2-3 รวมถึง Grade 11/2 และ Grade 12/2 ณ ห้องเลคเชอร์ room ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์นักเรียนได้เรียนการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี การฝึกคัดตัวอักษรเกาหลี พร้อมทั้งฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

รอบรั้วกสิณธร
STUDENTS LIFE
STUDENTS LIFE

The school offers a curriculum with a wide range of programs to cultivate and nurture the student's social, psychological and intellectual abilities. Our school is keen in inspiring the students to learn beyond the corners of the classroom. Allowing them to explore

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT
PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

Kasintorn Saint Peter School is greatly honored and grateful for the whole-hearted support of the parents. We sincerely appreciate the parent's effort and care.ALUMNI
ALUMNI

The prestigious alumni award honors the graduates who symbolize the love and respect towards their Alma Mater, Kasintorn Saint Peter School, and bring credit to the school through achievement, values that they have learned, and good camaraderie.

เด็กเก่งกสิณธร
ขอแสดงความยินดีกับ

🏫เด็กชายภาธร กาญจนสาคร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเบสิกเด็กชายและหญิง อายุไม่เกิน 5 ปี (รวมชายหญิง) จากการแข่งขัน Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

🏫 เด็กชายอธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์ Gr.5/3 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 รุ่นอายุตำ่กว่า12 ปี ชาย -รางวัลชนะเลิศอันดับ1 BI-FIN-50 -รางวัลชนะเลิศอันดับ1 SF-50 -รางวัลชนะเลิศอันดับ1 SF-100 -และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 BI-FIN100 ในการแข่งขันกีฬาดำน้ำFinswimmingชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่6 “Thailand Finswimming championship” เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

👏เด็กหญิงวรดาภา ผ่องโอภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับคัดเลือก จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ เซนทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธนพัชร์ สง่าพงษ์ ชั้น ป.6/1 ได้คะแนน วิชาคณิตาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐวรรธน์ หัสคุณไพศาล ชั้น ป.6/3 ได้คะแนน วิชาคณิตาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรณิดา ฉุ้นประดับ ชั้น ป.6/7 ได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนันท์นภัส หาญเด่นศิริกุล ชั้น ป.6/2 ได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

SOCIAL CONTACT
KSP Channel
การเรียนการสอนภาษาเกาหลี (한국어 수업 고등부 과정) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ซึ่งสอนโดย Mr.Byun Yoosuk ชาวเกาหลี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 ม.6/2-3 รวมถึง Grade 11/2 และ Grade 12/2 ณ ห้องเลคเชอร์ room ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์ นักเรียนได้เรียนการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี การฝึกคัดตัวอักษรเกาหลี พร้อมทั้งฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน