KSPHEAD-2

KSPHEAD KSPHEAD
New
กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียนจากฐานข้อมูลในห้องสมุด และจัดอันดับยอดนักอ่านที่ยืมหนังสือมากที่สุด 10 อันดับ เพื่อรับวุฒิบัตรยอดนักอ่านจากท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจในการรักการอ่านของนักเรียนในทุกระดับชั้น


การจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมพี่พบน้อง
กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
กิจกรรมวันตรุษจีน
โครงการเรียนรู้สร้างมิตรสัมพันธ์สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยุงลาย🦟 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
กิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
โครงการฝึกซ้อมการช่วยเหลือตนเอง ขณะติดอยู่ในรถ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
กิจกรรมเสียงตามสาย แผนก English Program
New
TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2)

TCAS 65 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 - 2) เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 จำนวนรับ 28 คน รอบที่ 2 จำนวนรับ 4 คนKSP Channel - การเรียนการสอนภาษาเกาหลี (한국어 수업 고등부 과정) โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีซึ่งสอนโดย Mr.Byun Yoosuk ชาวเกาหลีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 ม.6/2-3 รวมถึง Grade 11/2 และ Grade 12/2 ณ ห้องเลคเชอร์ room ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์นักเรียนได้เรียนการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี การฝึกคัดตัวอักษรเกาหลี พร้อมทั้งฝึกพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

TECHNOLOGY AND FACILITIES
TECHNOLOGY AND FACILITIES

All technology and associated facilities are valued in terms of helping to provide meaningful lessons and a quality education provision. With this in mind, Kasintorn Saint Peter School provides advanced and appropriate information resources to support the teaching-learning programs of the school.

INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)
INTELLIGENCE IN SCIENCE AND MATH PROGRAM (ISM)

In the Intelligence in Science and Math program, students learn about Design and Technology as well as Computing Science.Electronic Books
travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

travel
How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in Physics?

How Did van Goghق│└s Turbulent Mind Depict One of the Most Complex Concepts in...

Kasintorn Community
STUDENTS LIFE
STUDENTS LIFE

The school offers a curriculum with a wide range of programs to cultivate and nurture the student's social, psychological and intellectual abilities. Our school is keen in inspiring the students to learn beyond the corners of the classroom. Allowing them to explore

PARENTS OUTLOOK / SUPPORT
PARENTS OUTLOOK / SUPPORT

Kasintorn Saint Peter School is greatly honored and grateful for the whole-hearted support of the parents. We sincerely appreciate the parent's effort and care.ALUMNI
ALUMNI

The prestigious alumni award honors the graduates who symbolize the love and respect towards their Alma Mater, Kasintorn Saint Peter School, and bring credit to the school through achievement, values that they have learned, and good camaraderie.

Achiever’s Corner
https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2023-04-09-66-4.html
Congratulations!

Congratulations to the school band “GTR” of Kasintorn Saint Peter School We would like to congratulate the GTR. music band for achieving 1st Runner-Up in the 'ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023' competition.
The band members are as follows:Mr. Kittisak Rasi Grade 12/
Mr.Prachachrat Vaiburee, Grade 12/Mr. Sippakorn Booncheun, Grade 11
The competition took place at Robinson Lifestyle Shopping Center on Sunday, August 20th, 2023.

Congratulations to the school band “The Borrow” of Kasintorn Saint Peter School
We would like to congratulate the "The Borrow" for receiving an honorable certificate to participate in the 'ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023' competition. The band members are as follows:Mr. Kankawee Samphawaphol, Matayom 6/3/Mr. Durongrit Thowrit, Matayom 4/2/
Mr. Natchaphon Kamruangsi, Matayom 3/4/Mr. Adisak Siriboon, Matayom 1/1
The competition took place at Robinson Lifestyle Shopping Center on Sunday, August 20th, 2023.

https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2023-09-08-66-2.html
Congratulations!

Congratulations to the students who have won awards in the inter-school Sepak Takraw sports competition for the academic year 2023. Kasintorn Saint Peter School would like to extend its warmest congratulations to the students who have received awards in the inter-school Sepak Takraw sports competition for the academic year 2023. The competition took place at the MBK Center with the aim of promoting students' sensory development, systematic thinking, enhancing concentration, emotional regulation, and fostering self-acceptance and positive attitudes.

https://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2023-19-07-66-1-1.html
Congratulations!

Congratulations to Miss Kansinee Jiraakkarapong, a student from the Science and Mathematics Gifted Program, in Matayom 2/4 at Kasintorn Saint Peter School. She has been appointed as a Cultural Ambassador for the Thai Heritage Preservation and Culture Promotion Organization in Bangkok. Additionally, she has been selected as the Popular Vote Ambassador for the Thai Heritage Preservation and Culture Promotion Organization for the year 2566 The appointment ceremony took place on Sunday, June 25, 2023 at the Robinson Lifestyle Samut Prakan shopping center.

SOCIAL CONTACT
KSP Channel
Teaching Korean language (한국어 수업 고등부 과정) at Kasintorn St. Peter School

Mr. Byun Yoosuk, a Korean instructor, teaches Korean language classes every Wednesday and Thursday to students in Grade 5/2-3, M.6/2-3, as well as Grade 11/2 and Grade 12/2. The classes take place in the lecture room on the 7th floor of the St. Peter’s Building. Students learn to read Korean out loud, practice Korean calligraphy and engage in speaking exercises for everyday Korean conversation.