โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ยินดีต้อนรับ

Welcome To Kasintorn

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันงานวิชาการ 2565

ข่าวสารในส่วนของการแข่งขันงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดการแข่งขันต่างๆ

ข่าวแนะแนวการศึกษา

ข่าวสารในส่วนของงานแนะแนวนี้ แบ่งเป็นสามหัวข้อ คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ TCAS กำหนดการต่างๆเกี่ยวกับ TCAS และ กำหนดการรับสมัคร TCAS 65

Timeline

Timeline เป็นระบบรวบรวมข่าวสาร อัพเดท แล้ข่าวสารย้อนหลัง ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวอัพเดท


>>ดูข่าวสารเพิ่มเติม<<