โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ยินดีต้อนรับ

Welcome To Kasintorn

ข่าวแนะแนวการศึกษา

ข่าวสารในส่วนของงานแนะแนวนี้ แบ่งเป็นสามหัวข้อ คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ TCAS กำหนดการต่างๆเกี่ยวกับ TCAS และ กำหนดการรับสมัคร TCAS 65

รับสมัครเรียน
ปีการศึกษา2566

ข่าวสารในส่วนของการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา2566

Timeline

Timeline เป็นระบบรวบรวมข่าวสาร อัพเดท แล้ข่าวสารย้อนหลัง ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวอัพเดท
>>ดูข่าวสารเพิ่มเติม<<