คำถวายพระพรที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร์
คำถวายพระพรที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง พระชนมายุยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวีระยุทธ ลอมาเละ
คำถวายพระพรที่ 4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วันชนะ อุดมโชคมหาศาล
คำถวายพระพรที่ 5
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรพิมล จันทสงค์
คำถวายพระพรที่ 6
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฐิติกร ไทยภักดี
คำถวายพระพรที่ 7
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิรัญดา
คำถวายพระพรที่ 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพจนีย์ ศิลปศิริ
คำถวายพระพรที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชลรส เครือวัฒนกุล
คำถวายพระพรที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศรีอุทัย นิ่มนาค และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณบุตร
คำถวายพระพรที่ 12
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวขนิษฐา ไพรศรี
คำถวายพระพรที่ 13
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสรรศณี เลิศบุรุษ
คำถวายพระพรที่ 14
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพนอ สังขทีป
คำถวายพระพรที่ 15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเพ็ญศรี โกศล
คำถวายพระพรที่ 16
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปิยะดา เคลือนาค
คำถวายพระพรที่ 17
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิวาภรณ์ น้อยกล่ำ
คำถวายพระพรที่ 18
ขอพระองค์​ทรงพระเจริญ​ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศิริลักษณ์ สุระสัจจะ​
คำถวายพระพรที่ 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกลิ่นสุคนธ์ พุฒกลั่น
คำถวายพระพรที่ 20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายณุติ เอมบ้านกวย
คำถวายพระพรที่ 21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภาพร นิลแก้ว และคนรอบครัว
คำถวายพระพรที่ 22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสุฤทัย รัตนุ่มน้อย
คำถวายพระพรที่ 23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวธนภรณ์ หิรัญวงษ์
คำถวายพระพรที่ 24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวลลิตา คุ้มอยู่
คำถวายพระพรที่ 25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกนกวรรณ ชาญสมร
คำถวายพระพรที่ 26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเบญจวรรณ พรหมเจริญ
คำถวายพระพรที่ 27
ทรงพระเจริญ อายุยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปกาวรรณ สิงห์โตทองและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 28
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาวสาวกิตติยา แก้วขอมดี
คำถวายพระพรที่ 29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวยมลพร จันทวงศ์
คำถวายพระพรที่ 30
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุชานันท์ โพธิ์ตุ่น
คำถวายพระพรที่ 31
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปฏิญญา สุขเสอี่ยม
คำถวายพระพรที่ 32
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนูฤทธิ์ แอ้นชัยภูมิ
คำถวายพระพรที่ 33
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางภิญญามาศ รสฉ่ำ
คำถวายพระพรที่ 34
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาว ลูกน้ำ สนกรุด
คำถวายพระพรที่ 35
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมาลินี มนต์เหลา
คำถวายพระพรที่ 36
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ประภาพรรณ แสงรัตนยนต์
คำถวายพระพรที่ 37
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.นิยม พรมโพธิ์ทิน
คำถวายพระพรที่ 38
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางชุติมา จิตรบูรณ์
คำถวายพระพรที่ 39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปนัดดา บัวอ่อน
คำถวายพระพรที่ 40
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรวรช ปัญจมาศิริ
คำถวายพระพรที่ 41
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธนาคาร ปูรณามระ และครอบครัว ปูรณามระ
คำถวายพระพรที่ 42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางชุติมา จิตรบูรณ์
คำถวายพระพรที่ 43
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์เข็งเเรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอภิรดี ปิ่นเกษร
คำถวายพระพรที่ 44
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร นุ่นงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเกรียงไกร นุ่นงาม
คำถวายพระพรที่ 45
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเขมินทรา ดิษฐเนตร
คำถวายพระพรที่ 46
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คุณครูปิยะลักษณ์ รูปขจร
คำถวายพระพรที่ 47
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางฉวีวรรณ. เอกมอญ
คำถวายพระพรที่ 48
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอาทิตย์ หาญรุ่งเรืองกิจ
คำถวายพระพรที่ 49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศรัญญา จันทรา
คำถวายพระพรที่ 50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยเเข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปวรีย์ บุญมหาโชค
คำถวายพระพรที่ 51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เมษา มีสายญาติ
คำถวายพระพรที่ 52
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชวโรกาส/ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล/ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรรณณิกา พุทไธสง
คำถวายพระพรที่ 53
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางฉวีวรรณ. เอกมอญ
คำถวายพระพรที่ 54
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัฐริกา แก้วพวง
คำถวายพระพรที่ 55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสุนิจสา หนูสุภาษิต
คำถวายพระพรที่ 56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ครอบครัวธนะไชย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศศิรัณณ์ ธนะไชย
คำถวายพระพรที่ 57
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวธัญญลักษณ์ ปราณี
คำถวายพระพรที่ 58
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชาลิณี จิตรแก้ว
คำถวายพระพรที่ 59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าและครอบครัวธนะไชย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศศิรัณณ์ ธนะไชย
คำถวายพระพรที่ 60
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอัญชลี จันทร์ขจร
คำถวายพระพรที่ 61
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภัทรธิดา ระตะจารุ
คำถวายพระพรที่ 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพิชชนุช สิริปุณยากร
คำถวายพระพรที่ 63
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอาภากร​ หาญจริง​ ผู้บริหารโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คำถวายพระพรที่ 64
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปรายูรศรี ลั่นเต้ง
คำถวายพระพรที่ 65
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชไมรัตน์ โกสิงห์
คำถวายพระพรที่ 66
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิชญา มุละชิวะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอภิชญา มุละชิวะ
คำถวายพระพรที่ 67
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง จำเนียร ณรงค์รัตน์
คำถวายพระพรที่ 68
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรุ่งอรุณ คำบุดดา
คำถวายพระพรที่ 69
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวฐนิยา จันทร์แป้น
คำถวายพระพรที่ 70
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกานดา แก้ววิจิตร
คำถวายพระพรที่ 71
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาว มณีรัตน์ วงคล่อง
คำถวายพระพรที่ 72
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภาศร บุญแย้ม
คำถวายพระพรที่ 73
ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพัณณ์ชิตา สมหมาย
คำถวายพระพรที่ 74
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรุ่งอรุณ คำบุดดา
คำถวายพระพรที่ 75
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลัดดาวัลย์ พุ่มไสว
คำถวายพระพรที่ 76
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอาภานันท์ วันโทน
คำถวายพระพรที่ 77
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศรีวรรณ โพธิ์ใหญ่
คำถวายพระพรที่ 78
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเกศินี เฉลิมวิบูลย์
คำถวายพระพรที่ 79
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเอื้อนภาพร ภูหนองโอง
คำถวายพระพรที่ 80
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณิชชาภัทร ตั๊นตระกูล
คำถวายพระพรที่ 81
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเกศินี เฉลิมวิบูลย์
คำถวายพระพรที่ 82
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเกศินี เฉลิมวิบูลย์
คำถวายพระพรที่ 83
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางจันทพร แสนโพธิ์
คำถวายพระพรที่ 84
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนันทภัค พัธนบูรณี
คำถวายพระพรที่ 85
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนันทภัค พัธนบูรณี
คำถวายพระพรที่ 86
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.กัญญาณัฐ ไทรงาม
คำถวายพระพรที่ 87
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพันทิภา​ หนูทอง
คำถวายพระพรที่ 88
ขอพระองค์ทรงพระเจิญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิริพร เส็งเล็ก
คำถวายพระพรที่ 89
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายพงศ์ชนก สุประดิษฐ์
คำถวายพระพรที่ 90
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เสาวภา แก้วน้อย
คำถวายพระพรที่ 91
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณัฐณิฌา สุวรรณนารัญ
คำถวายพระพรที่ 92
ขอพระองค์ทรงมีพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิริลักษณ์ ชาวหล่ม
คำถวายพระพรที่ 93
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวธนวรรธน์ ทองมั่น
คำถวายพระพรที่ 94
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปุณยวีร์ ทิพพานุรัตน์
คำถวายพระพรที่ 95
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชลนิชา นามสีพันธ์
คำถวายพระพรที่ 96
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทิพย์บุญมา เอกวิจิตรพาณิชย์
คำถวายพระพรที่ 97
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง ธัญลักษณ์ ธนะเจริญวัฒน์
คำถวายพระพรที่ 98
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอริญา เพ็ญกุล
คำถวายพระพรที่ 99
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรนัย ทนทาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธีรนัย ทนทาน
คำถวายพระพรที่ 100
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธีรยุทธ์ อินอักษร
คำถวายพระพรที่ 101
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุกัญญา กัญญาสาย
คำถวายพระพรที่ 102
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววัชรีภรณ์ สุวรรณวิภัช
คำถวายพระพรที่ 103
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ธีเมธ ทองคำ
คำถวายพระพรที่ 104
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อริศรา สายสืบ
คำถวายพระพรที่ 105
ขอพระองค์​ทรงพระเจริญ​ยิ่งยืนนาน​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกรองทิพย์​ พลายสาร
คำถวายพระพรที่ 106
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายปิยะณัฐ สุภาพงษ์
คำถวายพระพรที่ 107
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เปมิกา เปาะทองคำ
คำถวายพระพรที่ 108
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจันทกานต์ ดงจันทร์
คำถวายพระพรที่ 109
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปูชิดา บุญกอด
คำถวายพระพรที่ 110
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนยาว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุดารัตน์ ถิ่นแสนดี
คำถวายพระพรที่ 111
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พจนีย์ จิตองอาจภักดี
คำถวายพระพรที่ 112
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกรชนก วัฒนาสันติกุล
คำถวายพระพรที่ 113
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเบญจมาส มาลยาภรณ์
คำถวายพระพรที่ 114
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปราณี สู่สุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปราณี สู่สุข
คำถวายพระพรที่ 115
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอัจฉราภรณ์ มีพันธ์
คำถวายพระพรที่ 116
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอังคณา ประมงค์
คำถวายพระพรที่ 117
ขอพระองค์ทรงงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสมศรี บุญธรรม
คำถวายพระพรที่ 118
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกัญญาวีร์ จันทมิฬ
คำถวายพระพรที่ 119
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วารุณี เดชดวง
คำถวายพระพรที่ 120
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเกตุแก้ว สังข์แก้ว
คำถวายพระพรที่ 121
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศรีสุดา ศรีไชยวงค์
คำถวายพระพรที่ 122
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ว่าที่ ร.ต. หญิงมินตรา เจริญสุข
คำถวายพระพรที่ 123
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยไปแสนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พนัสพงษ์ เขียวชอ่ม
คำถวายพระพรที่ 124
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภัชชา พรชวโรจน์
คำถวายพระพรที่ 125
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววารุณี เดชดวง
คำถวายพระพรที่ 126
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางรอบีย๊ะ ไกรชิตและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 127
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวโชติรัตน์ วรกิจปัญญากุล
คำถวายพระพรที่ 128
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอารีรัตน์ สุขทัศน์และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 129
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชาลิสา จิตรการนทีกิจ
คำถวายพระพรที่ 130
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง พาณิภัค วงศ์ชิต
คำถวายพระพรที่ 131
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพรยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรรณพร เฉลยจิตร์
คำถวายพระพรที่ 132
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวบุณยาพร ทองอิน
คำถวายพระพรที่ 133
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนิภา โคตรโสภา
คำถวายพระพรที่ 134
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวจรัสศรี ธรรมรัตน์
คำถวายพระพรที่ 135
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอจงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สาวิตรี รัตนจันทรา
คำถวายพระพรที่ 136
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และมีพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางชณัฐมาศ ตันฑ์ศิริ และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 137
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ขนิษฐา พึ่งไพร
คำถวายพระพรที่ 143
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดช.ธนกร มิ่งวัฒนชาติ และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 144
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืสนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด ช ธนศ์กดิ์ เวฌิชย์เจริญ
คำถวายพระพรที่ 145
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ธนาธรณ์ ฟูธนาโชค
คำถวายพระพรที่ 139
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายประทีป ขอสุขและครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 140
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.พิมพ์ชนก จิรธนวิชัย
คำถวายพระพรที่ 141
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศิรประภา ประดับเวทย์
คำถวายพระพรที่ 142
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธนภัทร ลิมกุล
คำถวายพระพรที่ 146
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า น.ส.ธมกร คล้ายทิพย์ ดช.พลกฤต คล้ายทิพย์ และดญ.ลักษณมิกร คล้ายทิพย์
คำถวายพระพรที่ 147
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสนิกรชาวไทย ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวีรวิชญ์ อารีสวัสดิ์
คำถวายพระพรที่ 148
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาว เย่เหมย จาง
คำถวายพระพรที่ 149
ข้าพระพุธเจ้า นายกอลียะ คำวงศ์ พร้อมครอบครัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย กอลียะ คำวงศ์
คำถวายพระพรที่ 150
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ร้านตันหยงแกลลอรี่
คำถวายพระพรที่ 151
ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นาง ศรีวรรณ แก้วคำ พร้อมครอบครัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
านงศรีวรรณ แก้วคำ
คำถวายพระพรที่ 152
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปิยะวิชญ์ เวโรจน์
คำถวายพระพรที่ 153
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชายวชิรวิชญ์ อารีสวัสดิ์
คำถวายพระพรที่ 154
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายอัศวิน คำแก้ว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.รัญชน์นาวินทร์ คำแก้ว
คำถวายพระพรที่ 155
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศริพร วัชรพันธุ์และครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 156
ขอพระองค์ทรงอายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับผองชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้ยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมธาพร รุ่งแสง
คำถวายพระพรที่ 157
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชวัลกร ไชยวงค์ษา พร้อมครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 158
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ลินดา อินทะพิงค์ พร้อมครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 159
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางญาณิศา โรจนสมภพ
คำถวายพระพรที่ 160
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วรารัฐ รุธิราสุธี
คำถวายพระพรที่ 161
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรัตนพร กอนจาย
คำถวายพระพรที่ 162
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิริรัตน์ รัตนแพทย์ พร้อมครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 163
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาววศินี เสารีย์ พร้อมครอบครัว
คำถวายพระพรที่ 164
ขอพระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ประภาพรรณ แสงรัตนายนต์
คำถวายพระพรที่ 165
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนรินี ธัญกรพงศ์พันธุ์
คำถวายพระพรที่ 166
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ. พิชชาภา นนท์ลา
คำถวายพระพรที่ 167
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ภูริชญา ภูศรี
คำถวายพระพรที่ 168
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.บุญยานุช มินาผา
คำถวายพระพรที่ 169
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชาย ณัฐพัชร์ กาญจนอโนทัย
คำถวายพระพรที่ 170
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.รตนพร มาอด ม.1/4
คำถวายพระพรที่ 171
ขอให้มีความสุข โชคดี เจริญน่ะคับ;-;
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.พรรษา เต็กตระกูล เลขที่ 4 ม.1/4
คำถวายพระพรที่ 172
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปิยรัศมิ์ เจริญสุข ม.1/4 เลขที่11
คำถวายพระพรที่ 173
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ลภัสรดา บุญปลูก
คำถวายพระพรที่ 174
ขอให้ท่านมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ณัฐวรินทร์ เตชวิภาสกุล
คำถวายพระพรที่ 175
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ฌานิสา หัาไชย
คำถวายพระพรที่ 176
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ฌานิสา หัสไชย
คำถวายพระพรที่ 177
ขอให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนยาว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ฌานิสา หัสไชย
คำถวายพระพรที่ 178
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.พัสวีร์ กาญจนสุขสกุล และสมาชิกห้องป.6/6
คำถวายพระพรที่ 179
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส. ยะมุนา ฮูเปอร์ Gr.12 no.15
คำถวายพระพรที่ 180
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชาย วรเมธ สืบบุก
คำถวายพระพรที่ 181
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ศรัณย์พร สุขสาร
คำถวายพระพรที่ 182
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชายเต็มวศิน เล่าวัฒนะยิ่งยง
คำถวายพระพรที่ 183
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ศรัณย์พร สุขสาร
คำถวายพระพรที่ 184
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ศรัณย์พร สุขสาร
คำถวายพระพรที่ 185
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิง​ กรุณา​ แตงนิ่ม
คำถวายพระพรที่ 186
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชายโชคพิพัฒน์ ปานดี ห้อง ป(6)6
คำถวายพระพรที่ 187
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณัฐกนก สืบเผ่า ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ณัฐกนก สืบเผ่า
คำถวายพระพรที่ 188
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.วริศรา นพทอง
คำถวายพระพรที่ 189
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชาย ปัณณธร เวทยานนท์
คำถวายพระพรที่ 190
ขอให้พระองค์ทรงเจริญยั่งยืนยาว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.กฤตินี โพธิ์ชาธาร
คำถวายพระพรที่ 191
ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.พิชญ์ศุภ ศุภรังสรรค์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
Neo pichsuppha suppharangsan
คำถวายพระพรที่ 192
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดช นิน
คำถวายพระพรที่ 193
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.อริสรา หาญบูรณะพงศ์
คำถวายพระพรที่ 194
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ชญานนท์ เชิงวานิช
คำถวายพระพรที่ 195
ขอให้พระองค์ทรงเจริญ พระบารมีเกริกก้องฟ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปุญชรัสมิ์์​ ทับยัง
คำถวายพระพรที่ 196
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.กวินนาถ จิตต์สัมพันธ์ Gr.6/2
คำถวายพระพรที่ 197
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช. มณัฐพรน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์
คำถวายพระพรที่ 198
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กฤษตเมธ อัครปัญญาวิทย์
คำถวายพระพรที่ 199
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.สุชานาฎ
คำถวายพระพรที่ 200
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ณัฐวรรธน์ สุระพีพงษ์
คำถวายพระพรที่ 201
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดญ พิมพ์นารา ปราชญ์นคร
คำถวายพระพรที่ 202
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.จิรัชญา วิศาลเศรษฐ์สาทร
คำถวายพระพรที่ 203
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คำถวายพระพรที่ 204
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ชญาภา อำรุงแคว้น
คำถวายพระพรที่ 205
ขอ​พระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ภัค​ญ​ดา​ พึ่ง​พุก​
คำถวายพระพรที่ 206
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชนิสรา เภาโบรมย์
คำถวายพระพรที่ 207
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่วยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชนิสรา เภาโบรมย์
คำถวายพระพรที่ 208
ขอให้พระพรเจริญและขอให้พระพรอยู่อย่างมีความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ติญาดา ศรีจันทร์ อตอม
คำถวายพระพรที่ 209
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชนิสรา เภาโบรมย์
คำถวายพระพรที่ 210
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.อชิรสรณ์ จิระวณิชย์ศิริกุล
คำถวายพระพรที่ 211
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
phupha gr.6/1 no.3
คำถวายพระพรที่ 212
ขอให้พระพรมีความเจริญๆและขอให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ติญาดา ศรีจันทร์
คำถวายพระพรที่ 213
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเถิด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.วิชาดา ปรีชาวัฒนสกุล
คำถวายพระพรที่ 214
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.รัชพล เทียมเศวต ป.6/4
คำถวายพระพรที่ 215
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปรณดา ฉันทไพจิตร
คำถวายพระพรที่ 216
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ศุภิสรา จวงเจิม
คำถวายพระพรที่ 217
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.พงศกร ทองดี
คำถวายพระพรที่ 218
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เกศปณิชา พวงสมบัติ
คำถวายพระพรที่ 219
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ติณณภพ คงมณี
คำถวายพระพรที่ 220
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ติณณภพ คงมณี
คำถวายพระพรที่ 221
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.อมลรดา ใบเจริญโรจน์
คำถวายพระพรที่ 222
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.รชต เกษจินดา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช รชต เกษจินดา
คำถวายพระพรที่ 223
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เทวธิดา แซ่เฮ้ง
คำถวายพระพรที่ 224
ขอพระองค์​ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปา​ณ​ิ​ศ​รา​ ​บุญ​ทิม​
คำถวายพระพรที่ 225
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธนัชชญา ตุลาทอง
คำถวายพระพรที่ 226
ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.พุทธิชาต เเสงเเก้ว
คำถวายพระพรที่ 227
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ธนกฤต อภิญญามโน
คำถวายพระพรที่ 228
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ณิชคุณ อานแก้ว
คำถวายพระพรที่ 229
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน.........
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กันต์ รัตนมาลาการค้า
คำถวายพระพรที่ 230
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาว พรชนก ผลดี
คำถวายพระพรที่ 231
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.พิมพ์พิชญา คำฟอง
คำถวายพระพรที่ 232
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ ปริยากร ฟักประไพ
คำถวายพระพรที่ 233
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มิรันทร์ เจริญไชยมนตรี
คำถวายพระพรที่ 234
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดช.ณภัทร์ ขันทอง
คำถวายพระพรที่ 235
ขอให้พระองค์​ทรงพระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​ด้วย​เกล้า​ด้วย​กระหม่อม​ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เวธินี​ คล้อง​ชัยภูมิ​
คำถวายพระพรที่ 236
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานุ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มิรันทร์ เจริญไขยมนตรี
คำถวายพระพรที่ 237
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.ปวริศ โกสินันท์
คำถวายพระพรที่ 238
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน.........
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.สาริสา เกียรติสนธิ
คำถวายพระพรที่ 239
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จิรัญญา ทองสุข
คำถวายพระพรที่ 240
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.นนท์ปวิธ พ่วงแพ
คำถวายพระพรที่ 241
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.อชรายุ เฉลิมพรชัย
คำถวายพระพรที่ 242
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช คุณานนท์ แดงวิชัย
คำถวายพระพรที่ 243
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.สุภาดา ต่างท้วม
คำถวายพระพรที่ 244
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ. ภัคสิรีญาณ์ จันทราธรกุล
คำถวายพระพรที่ 245
ทรงพระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งเเรงเพค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เอนิสา ทองน้อย
คำถวายพระพรที่ 246
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.พวัสส์ พัชรพงศ์ศิริ
คำถวายพระพรที่ 247
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.รินรดา โหเทพา
คำถวายพระพรที่ 248
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
Raphiphat paholtap
คำถวายพระพรที่ 249
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชาลิสา ชัยมาลา ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 250
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มาวิน กลิ่นมาลัย
คำถวายพระพรที่ 251
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
Raphiphat Paholtap M6/1
คำถวายพระพรที่ 252
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จักรพล อ่ำมาลี ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 253
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สรยุทธ ดาราภูมิ ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 254
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภูริฐวัศฎ์ กิจเจริญสาธิต
คำถวายพระพรที่ 255
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชยพล จิตนะเพชร ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 256
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปพิชญา เบชะไพบูลย์ ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 257
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัญญาวีร์ อันเจริญ ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 258
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นพมาศ ฐิโตภาส ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 259
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทิฆัมพร เหมรา ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 260
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภริตา หริ่งทอง ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 261
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลลนา วงค์ทหาร ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 262
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภัคศุภัช กลิ่นโซดา ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 263
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชัยวิทย์ สร้อยเฟื่อง
คำถวายพระพรที่ 264
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย วราพงศ์ เกตุอ่ำ
คำถวายพระพรที่ 265
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายฑะณัฐกิตย์ อินทรมณี ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 266
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนนทกร น้อมบุญลือ
คำถวายพระพรที่ 267
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายภณณัฐ มีภู่ ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 268
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายณัธกิจ อัศววิรุฬห์ฤทธิ์
คำถวายพระพรที่ 269
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายพิชาภพ ปภัสสิริดำรง ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 270
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกรรณ์ทรากร วิทยา ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 271
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายยศกร จันทร์พาริชย์ ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 272
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายพนธกกร พุทธชัยภูมิ
คำถวายพระพรที่ 273
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวมาริษา เสถียรขันธ์
คำถวายพระพรที่ 274
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศศิกานต์ วงดวงตา ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 275
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณิชาภัทร วงศ์งามขำ ม.5/2
คำถวายพระพรที่ 276
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมาวิน กลิ่นมาลัย ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 277
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนิธิกร มาตเกตุ
คำถวายพระพรที่ 278
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายตุลย์ จำรูญศาสน์ ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 279
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอนิวัต นามธรรม
คำถวายพระพรที่ 280
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกมลทิพย์ มูลกองศรี ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 281
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรแก้ว ทองทับ
คำถวายพระพรที่ 282
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศศิภา เภาทอง ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 283
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเจนจิรา ฟิชเชอร์
คำถวายพระพรที่ 284
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพิชชาภา ศรีอ่อน ม.6/2
คำถวายพระพรที่ 285
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้า นันทิชา วัชรินทรานนท์ ห้อง ม.1/2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นันทิชา วัชรินทรานนท์
คำถวายพระพรที่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า