คำถวายพระพรที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คำถวายพระพรที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วันชนะ อุดมโชคมหาศาล
คำถวายพระพรที่ 4
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวีระยุทธ ลอมาเละ
คำถวายพระพรที่ 10
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธนพิสิษฐ์ ประสาร
คำถวายพระพรที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรพิมล จันทสงค์
คำถวายพระพรที่ 8
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฐิติกร ไทยภักดี
คำถวายพระพรที่ 7
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชมพูเพ็ญ พงศ์ปริยวาที
คำถวายพระพรที่ 85
ขอพระองค์​ทรงพระ​เจริญ​ ​มีพระชนมายุ​ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสร​รศ​ณี​ เลิศ​บุรุษ​
คำถวายพระพรที่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า