กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ป.1 - หน่วยที่ 1 - เรื่องที่ 1 พยัญชนะไทย- โดย ครูศิริลักษณ์ เรืองราม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ป.1 - หน่วยที่ 1 - เรื่องที่ 2 สระไทย- โดย ครูสุภาวรรณ น้อยหุ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ - ครั้งที่1 - เรื่องพุทธประวัติ - โดย ครูปทิตตา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ - ครั้งที่2 - เรื่องตรัสรู้ ปรินิพพาน - โดย ครูปทิตตา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ - ครั้งที่3 - เรื่องสุวัณณสามชาดก - โดย ครูกรรณิการ์ พิมสาน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ - ครั้งที่4 - เรื่องพระรัตนตรัย - โดย ครูกรรณิการ์ พิมสาน
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - หน่วยการเรียนรู้ พระพุทธ - เรื่องพุทธประวัติ (ประสูติ) - โดย ครูปทิตตา
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - หน่วยการเรียนรู้ พระพุทธ - เรื่องพุทธประวัติ (ตรัสรู้ ปรินิพพาน) - โดย ครูปทิตตา
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - หน่วยการเรียนรู้ พระพุทธ - เรื่องชาดก - โดย ครูกรรณิการ์ พิมสาน
- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - หน่วยการเรียนรู้ พระธรรม - เรื่องพระรัตนตรัย - โดย ครูกรรณิการ์ พิมสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สัปดาห์ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การนับหนึ่งถึงสิบ และศูนย์ ครูผู้สอน นางสาวกรชนก วัฒนาสันติกุล
- ครั้งที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 ครูผู้สอน ครูปราณี สู่สุข
- ครั้งที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 ครูผู้สอน ครูปราณี สู่สุข
- ครั้งที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 เรื่อง ประโยคสัญลักษณ์การบวก ครูผู้สอน ครูปราณี สู่สุข

 


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น