3:50
ครูผู้สอนระดับอนุบาล 2
 
3:50
ครูผู้สอนระดับอนุบาล 2
 
2:50
ครูปัท ธณัชชา เอียดสุดรักษ์
 
2:50
ครูบี นันณิชา ศรีพันดร
 
2:50
ครูรณฤทธิ์ โพธิคม
 
2:50
ครูพนอ สังขทีป
 
2:50
ครูผู้สอนมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
2:50
2:50
2:50
2:50
2:50

Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเนต์ปีเตอร์เท่านั้น