👩🎓👨🎓เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 แล้ว

📌โปรแกรมสามภาษา Trilingual Education Program (TEP)🏅หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมสามภาษา เสริมภาษาต่างประเทศและภาษาจีน📖📚✏
📌ฝ่ายโครงการ Integrated (International)Chinese English Program (ICEP)🏅🏅หลักสูตร English Program บูรณาการภาษาจีนสากล
อ่านต่อ

11 October, 2023

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

📸 ประมวลภาพกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตร TEP และ ฝ่ายโครงการ ICEP
อ่านต่อ

8 December, 2023

กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติระดับอนุบาล

📸 ประมวลภาพ กิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติระดับอนุบาล หลักสูตร TEP และ ฝ่ายโครงการ ICEP
อ่านต่อ

8 December, 2023

👫Activities in the Morning

📸 ประมวลภาพกิจกรรมยามเช้า Activities in the Morning หลักสูตร TEP : ระดับชั้นอนุบาล 1หน่วยการเรียนรู้ : รู้จักสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

8 December, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

📚 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน🎓 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,Grade 12 📝 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2567
อ่านต่อ

7 December, 2023

⚽การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

📸 ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมออกกำลังกาย ช่วงพักกลางวัน เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
อ่านต่อ

7 December, 2023

👫Morning Speech

📚 Morning Speech 🎓ฝ่ายโครงการ ICEP : Gr.2/3 - Gr.2/4 Topic of the week : Thailand's indangered species.
อ่านต่อ

7 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม ติวเตรียมพร้อมสอบ 📝 O-NET และ TGAT TPAT
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเวทีคนเก่ง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง “ใกล้รุ่ง” 🎓 ระดับชั้นอนุบาล 3, Kg.3
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Loy Krathong Festival 🎓 ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Loy Krathong 🎓ฝ่ายโครงการ ICEP
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Loy Krathong 🎓หลักสูตร TEP : ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Loy Krathong 🎓หลักสูตร TEP : ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Loy Krathong 🎓หลักสูตร TEP : ระดับชั้นอนุบาล1-3
อ่านต่อ

6 December, 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม

📸 ประมวลภาพกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ

6 December, 2023

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📝กิจกรรม เดือนธันวาคม 2566
อ่านต่อ

6 December, 2023

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

5 December, 2023

👫Activities in the Morning

📸 ประมวลภาพกิจกรรมยามเช้า Activities in the Morning ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.2 Topic of the week : Take care of the environment
อ่านต่อ

29 November, 2023

👫Activities in the Morning

📸 ประมวลภาพกิจกรรมยามเช้า Activities in the Morning ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.3 Topic of the week : Environmental
อ่านต่อ

29 November, 2023

👫Activities in the Morning

📸 ประมวลภาพกิจกรรมยามเช้า Activities in the Morning หลักสูตร TEP : ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วยการเรียนรู้ : อากาศรอบตัวเรา
อ่านต่อ

29 November, 2023

👫Morning Speech

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Morning Speech Topic : Loy Krathong Festivity ฝ่ายโครงการ : ICEP ระดับชั้น Gr.1/1 – Gr.1/2
อ่านต่อ

23 November, 2023

👫Morning Speech

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Morning Speech Topic : World Diabetes Day ฝ่ายโครงการ : ICEP ระดับชั้น Gr.1/3 – Gr.1/4
อ่านต่อ

23 November, 2023

🎅Kasintorn Little Santa 2023

📸 ประมวลภาพกิจกรรม Kasintorn Little Santa 2023 รอบคัดเลือก ระดับอนุบาล 1 - 3, Kg.2 - Kg.3
อ่านต่อ

23 November, 2023

👩‍🏫ติวเตรียมพร้อมสอบ O-NET และ A-LEVEL

📸 ประมวลภาพกิจกรรม ติวเตรียมพร้อมสอบ O-NET และ A-LEVEL
อ่านต่อ

22 November, 2023

👩‍🏫การเรียนการสอนภาษาเกาหลี

📸 ประมวลภาพกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาเกาหลี โดยครูเจ้าของภาษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 และ Gr.11/2
อ่านต่อ

22 November, 2023

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📝วันหยุด เดือนธันวาคม 2566
อ่านต่อ

22 November, 2023

👫Activities in the morning

📸 ประมวลภาพกิจกรรมยามเช้า Activities in the morning หลักสูตร TEP : ระดับชั้นอนุบาล 3 หน่วยการเรียนรู้ "ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า"
อ่านต่อ

17 November, 2023

👩‍🏫กิจกรรมประกวดและสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม

📸 ประมวลภาพ กิจกรรมประกวด และสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม ระดับปฐมวัย
อ่านต่อ

17 November, 2023