📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเชิญพาบุตรหลาน รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร📝 8-12 กรกฎาคม 2567 📍ณ สถานบริการสาธารณสุขและพัฒนาเด็กปฐมวัย 📍ทุกแห่งใกล้บ้าน พร้อมกันทั่วประเทศ
อ่านต่อ

8 July, 2024

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันไหว้ครู 🏫 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์🎓ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร TEP , ฝ่ายโครงการ ICEP
อ่านต่อ

12 June, 2024

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดร้องเพลง วันไหว้ครู
อ่านต่อ

12 June, 2024

🏫กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาญี่ปุ่น

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้นักเรียนชั้น ม.6/2, 6/3 และ Grade 12/2 ที่เรียนสายศิลป์ภาษา และสายคณิตภาษา ได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยเซ็นเซชาวญี่ปุ่น Ms.Mirai Matsubara ทุกสัปดาห์ นักเรียนได้ฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียน และเรียนรู้วัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาอย่างง่ายได้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอนาคตได้
อ่านต่อ

12 June, 2024

🏫Morning Speech Gr.2/1 – Gr.2/2

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา Gr.2/1 – Gr.2/2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการฟังและการพูดต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Teacher Jeremy และ Teacher Mark ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง Capital cities of the world
อ่านต่อ

12 June, 2024

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านต่อ

11 June, 2024

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

28 May, 2024

🏫โครงการ Carabao Coach the Coaches

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในโครงการ Carabao Coach the Coaches วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้ส่ง ครูเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในโครงการ Carabao Coach the Coaches โดยมีโค้ชจากสโมสร Leicester City และ สโมสร Southampton fc จากประเทศอังกฤษ มาให้ความรู้ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านต่อ

28 May, 2024

🏫สารจาก ผู้อำนวยการ

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ สารจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่รั้วกสิณธร ในปีการศึกษา 2567
อ่านต่อ

16 May, 2024

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วกสิณธร ในปีการศึกษา 2567
อ่านต่อ

16 May, 2024

📚ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด

📚ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ ต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หนังสือดี หนังสือน่าอ่าน เช่น หนังสือเซต I Wonder Why , Space Science , การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ , การ์ตูนความรู้วัฒนธรรมนานาชาติ , การ์ตูนความรู้พัฒนาบุคลิกภาพ , การ์ตูนความรู้วรรณกรรม และอื่นๆอีกมายมายค่ะ
อ่านต่อ

16 May, 2024

💦13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

💦วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่างการสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
อ่านต่อ

13 April, 2024

💦กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

📸ประมวลภาพ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์💦 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ Summer Course 2024
อ่านต่อ

12 April, 2024

🏫โปรแกรมวิชาการ

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมวิชาการ
อ่านต่อ

12 April, 2024

🏫โปรแกรมเสริมทักษะ

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมเสริมทักษะ
อ่านต่อ

12 April, 2024

🏊‍♀️โปรแกรมว่ายน้ำ

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมว่ายน้ำ
อ่านต่อ

12 April, 2024

🖥️โปรแกรมคอมพิวเตอร์

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ

12 April, 2024

🧑‍🏫โปรแกรมConversation

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมConversation
อ่านต่อ

12 April, 2024

🎨โปรแกรมศิลปะ

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมศิลปะ
อ่านต่อ

12 April, 2024

🎸โปรแกรมดนตรี

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมดนตรี
อ่านต่อ

12 April, 2024

💃โปรแกรมนาฏศิลป์

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมนาฏศิลป์
อ่านต่อ

12 April, 2024

💃โปรแกรมโมเดิร์นแดนซ์

📸ประมวลภาพ Summer Course 2024 โปรแกรมโมเดิร์นแดนซ์
อ่านต่อ

12 April, 2024

⚽Kasintorn Junior Football Camp 2024

📸 ประมวลภาพ 🎖 โครงการ Kasintorn Junior Football Camp 2024
อ่านต่อ

12 April, 2024

⛹️โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา

🏫โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ของนักเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร TEP และ ฝ่ายโครงการ ICEP ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการแข่งขัน กีฬาสากล เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา รวม ทั้งเกมกีฬาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย
อ่านต่อ

9 April, 2024

🎉O-NET เต็ม 100 คะแนน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
อ่านต่อ

5 April, 2024