📢การทดสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ

การทดสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ

8 February, 2023

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร Trilingual Education Program (TEP) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ

7 February, 2023

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น Grade 12 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายโครงการ Integrated (International) Chinese English Program (ICEP) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ

7 February, 2023

⚽KSP. Sport Day 📢📢

ขอเชิญชวนผู้ปกครองอนุบาลทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล “ KSP. Sport Day ” ชั้น 4 WESTGATE HALL ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต (Central Westgate)
อ่านต่อ

4 February, 2023

📌ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢

📢ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านต่อ

4 February, 2023

🏫การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Kg.2 และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าศึกษาต่อในระดับ Gr.1 ฝ่ายโครงการ ICEP( Integrated (International) Chinese English Program ) ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5-13 มกราคม 66 ณ อาคารมารีอา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

3 February, 2023

📚การประเมินผลนักเรียน เข้าศึกษาต่อฝ่ายโครงการ ICEP

ภาพบรรยากาศ การประเมินผลนักเรียน เข้าศึกษาต่อฝ่ายโครงการ ICEP(Integrated (International) Chinese English Program) ห้องเรียนความสามารถพิเศษ Intelligence in Science and Mathematics ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Grade7) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ภาษา ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารยาโกเบ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

3 February, 2023

👩‍🏫กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้เชิญอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อ รวมถึงแนะนำสาขาที่หลากหลายจากคณะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหลักสูตร TEP (Trilingual Education Program) และฝ่ายโครงการ ICEP (Integrated (International) Chinese English Program)
อ่านต่อ

3 February, 2023

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ทีมคณะประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนนทบุรี” ที่ผ่านรอบคัดเลือก กลุ่มการท่องเที่ยว 23 ทีมสุดท้าย จากผลงานมากกว่า 500 ผลงาน ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventor Award 2023”
อ่านต่อ

2 February, 2023

🧧กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการแต่งกายชุดจีน การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมจีน ที่ห้องศูนย์จีนศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ และยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
อ่านต่อ

2 February, 2023

👫กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็ก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้หน้าที่ของตนเอง และทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที รวมถึงกิจกรรมเกมให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับวัย ทำให้เด็กได้ความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ในด้านต่างๆอีกด้วย
อ่านต่อ

2 February, 2023

👩‍🏫งานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 9

ห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ.บริเวณสนามบาส หน้าอาคารมารีอาและหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ งานนี้คนรักหนังสือห้ามพลาด พบกับการออกบูธจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์ชั้นในราคาพิเศษสุดๆ มีหนังสือให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือและเพิ่มพูนความรู้จากในห้องเรียนอีกด้วย
อ่านต่อ

30 January, 2023