ประกาศสำคัญ!!

ผลตรวจเชื้อ COVID-19 ของนักเรียนเป็นลบ หรือ หมายถึง นักเรียนไม่ได้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ

7 April, 2021

ประกาศสำคัญ!!

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

6 April, 2021

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือจาก สสวท. หลักสูตร TEP
อ่านต่อ

5 April, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบ2)
อ่านต่อ

23 March, 2021

แจ้งกิจกรรมและกำหนดสอบปลายภาค

ด้วยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563เพื่อสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอน
และแจ้งผู้ปกครองรับทราบกำหนดการสอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมรักการอ่าน

ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือ
ที่ชื่นชอบได้กลับไปอ่านที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ

กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ "กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ" ที่ตนเองชื่นชอบและอยากอ่านเข้าห้องสมุด และจะได้รับสิทธิ์อ่านหนังสือเล่มที่เสนอซื้อเป็นคนแรก

อ่านต่อ

5 March, 2021

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

24 February, 2021

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี โดยครั้งนี้ครูชาวเกาหลีได้นำชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลี (ชุดฮันบก)
มาเพื่อให้นักเรียนได้ใส่เพื่อสัมผัสถึงความสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานผ่านการแต่งกาย
อ่านต่อ

22 February, 2021

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2)

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 (ห้องเรียนพิเศษ)
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของการทำโครงงาน รวมทั้งรู้จักการคิดสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีการฝึกทักษะการทำงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ

22 February, 2021

กิจกรรมพี่พบน้อง

กิจกรรมพี่พบน้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ จึงได้เชิญ นายยุทธภูมิ โสวนางกูร (พี่แก๊งค์)
ศิษย์เก่า ม.ปลาย รุ่น 10 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนเตรียมทหาร
การใช้ชีวิตฉบับนักเรียนเตรียมทหาร ความก้าวหน้าทางอาชีพทหาร และการเตรียมตัวสอบเข้า
อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมวันตรุษจีน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยการเชิญชวนนักเรียนสวมใส่ชุดจีน และจัดกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีนที่ห้องศูนย์จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาจีน

อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศแจ้งเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

10 February, 2021

ขอชื่นชมและยกย่อง

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอชื่นชมและยกย่อง เด็กหญิงพรศิริกานต์ กลิ่นพูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 เก็บแหวนเพชรได้และนำส่งตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของ


อ่านต่อ

9 February, 2021

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับการวัดประเมินผล
ผู้เรียนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

3 February, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่าย English Program

ทางโครงการ English Program ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยืนยันการเข้าเรียนในโครงการ

อ่านต่อ

3 February, 2021

SPECIAL COURSE

SPECIAL COURSE เรียนพิเศษวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 64


อ่านต่อ

3 February, 2021

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน

สืบเนื่องจากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 เป็นการเบื้องต้นจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลง และรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

29 January, 2021

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 !!

หลักสูตร TEP : เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4
หลักสูตร ICEP (English Program) : Kindergarten 1 - Grade 9
ขอรายละเอียดได้ที่ธุรการทุกวัน หรือโทร. 02-9253681-4
และทาง Line : @Kasintorn
อ่านต่อ

13 January, 2021

เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program ทุกระดับชั้น
รวมถึงเลื่อนงาน Open-House ของโครงการ English Program
อ่านต่อ

12 January, 2021

เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ

6 January, 2021


ประกาศสำคัญ!! การหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 -31 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โดยสถานศึกษาที่อยู่ใน 28 จังหวัดควบคุมพิเศษ ให้หยุดเรียนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
อ่านต่อ

4 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 18 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถึง วันที่ 17 มกราคม2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
โดยบุคลากรครูผู้สอนยังคงปฏิบัติการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

2 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! การเปิดเรียนหลังวันหยุดปีใหม่

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3780/2563 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 6 มกราคม2564 ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องด้วยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
อ่านต่อ

1 January, 2021

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพของทุกท่าน
จงปกป้องรักษาท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ
และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดไป เทอญ
อ่านต่อ

1 January, 2021

แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2020-newupdate.html
อ่านต่อ

21 December, 2020

Scroll to Top